Thiên Long Bát Bộ

Tin chi tiết

[Thông báo]Lộ trình phát triển Server Tân Kỷ Niệm Tháng 03/2021

2021-03-01 00:00:00

[Thông báo]Lộ trình phát triển Server Tân Kỷ Niệm Tháng 03/2021 - Ngày 5/03 ra mắt sổ sứ mệnh tháng 3 - 08/03 update ra...

Người đăng: Tân Thiên Long Bát Bộ - Kỷ Niệm vào Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021
Nhắc nhở người chơi
Chú ý bảo vệ bản thân Cảnh giác lừa đảo Chơi game vừa phải Sắp xếp thời gian hợp lí Tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh
Trò chơi này phù hợp cho người dùng trên 18 tuổi, dưới 18 tuổi, vui lòng chơi trò chơi dưới sự giám sát của cha mẹ.