Thiên Long Bát Bộ

Tin chi tiết

Thông báo về sự cố một số người chơi không thể vào game image

2018-08-07 00:00:00

Thông báo sự cố những tài khỏan không đăng nhập được game Do cuộc tấn công khá nặng ngày hôm qua, team mình đã dùng biện pháp chặn IP của những ai chưa từng chơi game, và những ai đổi IP mới sau ngày hôm qua Vậy nên tạm thời các bạn sẽ không thể vào game

Những bạn đã chơi thì yên tâm, tạm thời không nên reset modem/router mạng.

Team sẽ cố gắng tới hết ngày hôm nay sẽ đẻ mọi người vào game mà không cần dùng biện pháp nào, vẫn chống được toàn bộ các cuộc tấn công DDOS/Botnet lớn tới cỡ nào!

Thân

Ban tổng quản kính bút

Nhắc nhở người chơi
Chú ý bảo vệ bản thân Cảnh giác lừa đảo Chơi game vừa phải Sắp xếp thời gian hợp lí Tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh
Trò chơi này phù hợp cho người dùng trên 18 tuổi, dưới 18 tuổi, vui lòng chơi trò chơi dưới sự giám sát của cha mẹ.